IKRAR PELAJAR

Kami pelajar Dwija Bhakti 1 berikrar :

  1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

  2. Berbakti kepada orang tua dan guru.

  3. Siap menjadi pelajar yang santun, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

  4. Siap menjadi lulusan yang kompeten, inovatif, dan professional.

  5. Menjaga nama baik dan kehormatan almamater SMK Dwija Bhakti 1 Jombang.